Diabetes

Diabetes

Vare sig du har känd diabetes eller önskar utredas för diabetes kan vår specialistläkare inom internmedicin hjälpa dig med bedömning, utredning och behandling samt långsiktigt sockerkontroll. 

Diabetes är en sjukdom som påverkar alla kroppens organ. Därför behöver vi också titta på helheten när vi sköter om Dig. Våra specialistläkare har lång erfarenhet av att arbeta med Diabetes. Du kan därför känna dig trygg som patient hos oss.

Provtagning

Vid diabetes är det särskilt viktigt med kontinuitet och att de som behandlar dig känner dig väl då din medicinering doseras utifrån dina individuella behov. Vår sjuksköterska tar relevanta prover och du följs upp enligt nationella riktlinjer för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Kost och motion

Som diabetiker är det viktigt med en kost som ger dig ett stabilt blodsocker. Exempelvis mat med långsamma kolhydrater. Det för att må bra och undvika viktuppgång och för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Vår läkare och sjuksköterska ger dig tips och råd om kosthållning men på Diabetikerförbundets hemsida hittar du mer ingående information om kost, motion och annat du bör känna till för att sköta sjukdomen.