Din LUNGSPECIALIST
i Trollhättan

Lungläkare

De flesta patienter som behöver komma i kontakt med lungspecialist har en ospecifik hosta med eller utan andfåddhet. I de flesta fall handlar det om astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) men det finns många andra diagnoser som kan presentera med dessa symptom. Hos oss på Specialistläkarna finns möjlighet att bli bedömd, utredd och omhändertagen av specialistläkare inom lungmedicin. 

hjärtläkare

Lång erfarenhet

Fördelen är att specialist inom lungmedicin har expertkunskap inom området och kan erbjuda ett mer inriktat och individanpassat omhändertagande utifrån det senaste kunskapsläget. Vår lungspecialist har lång erfarenhet av lungsjukdomar och kan hjälpa dig att identifiera, utreda och behandla nyupptäckt eller befintlig sjukdom.