Lysekil

Specialistläkarna i Lysekil

Välkommen till vår operationsenhet i Lysekil. Beläget på Lysekils sjukhus hittar du vår kompletta operationsenhet med en rymlig, fullt utrustad operationssal och uppvakningsenhet. 

Här omhändertas du av operationslaget bestående av din kirurg, narkosläkare, narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och specialistutbildade undersköterskor.

Innan operationen får du hemskickat en folder med allt du behöver veta inför din operation. Vår koordinator finns tillgänglig för att göra resan så smidig som möjligt.

Operation

 

Innan operationen får du hemskickat en folder med allt du behöver veta inför din operation. Vår koordinator finns tillgänglig för att göra resan så smidig som möjligt.

Vi är en privat specialistläkarmottagning utan avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Du får därför inte vård hos oss som finansieras via den offentliga sjukvården (vårdgarantin/valfriheten). 

Detta innebär att innebär att avgifter i samband med sjukvård på kliniken betalas via privat sjukvårdsförsäkring som har avtal med kliniken eller betalas av dig som patient.

Urologi i Lysekil

I Lysekil bedriver vi dessutom urologimottagning. Vår urolog utför utredningar med ultraljud och cystoskopi med målsättningen att föra denna brist-specialitet närmare patienterna i Fyrbodal.

Vår specialistläkare Thomas Ranch har många års erfarenhet av urologi vilket garanterar bästa möjliga vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avtal med Unilabs och Aleris

Vi utför i dagsläget endast dagkirurgiska ortopediska operationer men kan efter en bedömning och utredning hänvisa patienten till etablerade operativa enheter i Göteborg för större operationer som kräver övernattning. 

För utredning med röntgen / magnetkameraundersökningar har vi avtal med Unilabs och Aleris.