smärtbehandling

Smärtbehandling med laser

Laserbehandling, medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller s.k. lågeffektlaser är en beprövad metod som stimulerar den egna läkningsförmågan och minskar inflammation i vävnader. Flertalet studiere har utförts genom åren och påvisat god effekt på olika skador och inflammationer i muskler, muskelfästen och leder. 

 • Reumatiska ledbesvär
 • Hälsporre
 • Benhinneinflammation
 • Hälsenebesvär
 • Löparknä
 • Hopparknä
 • Knäsmärtor
 • Trochanterit
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Långvarig muskulär rygg/nacksmärta

Behandlingsområden

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling utföras för såväl akuta som kroniska smärtor och inflammationer. 

Fördelar:

 • Minskar inflammation
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt
 • Få biverkningar
 • Smärtfritt
 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid

 

 

 

Behandlingsprotokoll

Du träffar vår specialist inom internmedicin Dr Brancovic som ett första besök. Här genomgår du en noggrann undersökning för att bedöma om du är en kandidat för smärtbehandling med laser. Därefter lägger vi upp en individuell plan för antal behandlingar utformat för just dig.

För en standardkur kan du räkna med ca 4 – 6 behandlingstillfällen. Se våra paketpriser under fliken “prislista”.