Radiologi

Snabb utredning

Vi samarbetar med Unilabs och Aleris, marknadens ledande leverantörer av tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik. Vi har tillgång till såväl konventionell röntgen i Strömstad och Bäckefors samt mer avancerade undersökningar som magnetkamera, ultraljud och CT i Göteborg. Målsättningen är att underlätta för utredning och diagnostik i en obruten vårdkedja som slutligen ska göra vården mer tillgänglig för våra patienter. 

Laboratorietjänster

Inom laboratoriemedicin utförs analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi/cytologi samt transfusionsmedicin. Provtagning sker på kliniken varefter proverna skickas till Unilabs i Skövde för analys. Svaren återfinnes direkt i journalsystemet Webdoc varefter patienterna kan ta del av sina svar direkt med hjälp av mobilt bank-id.

endokrinolog

Svar från experter

Unilabs och Aleris är inte bara utförare av diagnostiska utredningar utan granskar och utfärdar utlåtande på såväl enklare former av utredningar som mer avancerade. Detta inger en trygghet för såväl klinikens läkare som beställer utredningar som för våra patienter. Kliniken jobbar med journalsystemet Webdoc som är fullt integrerat med Unilabs och Aleris vilket gör informationsöverföringen säker, snabb och tillgänglig.