STAMCELLER malmö

Stamceller Malmö

På Specialistläkarna är vi starka förespråkare för  regenerativ medicin. Mer specifikt behandling med stamceller. Det är framtiden. Kunskapen och vetenskapen i området kring stamceller har på senare år utvecklats i rasande fart. 

Stamceller är kroppens byggstenar och förmedlare av läkning och regeneration. Med åldern minskar deras mängd och effekt vilket bidrar till att kroppen sämre klarar av att läka vid sjukdom, skador och förslitningar. Barn och ungdomar har både större mängd och mer effektiva stamceller. Det är anledningen till den snabbare läkningsprocessen vid skada och sjukdom hos barn jämfört med vuxna.  

Stamceller finns i hela kroppen men framförallt i blod, benmärg och fettvävnad. Studier har på senare tid visat att det som regel utvinns fler stamceller från fett än från benmärg. Eftersom fettvävnad är mer tillgängligt och lättare att få tillgång till för våra kirurger är det en utmärkt källa till stamceller

Stamceller
stem cells 2

Behandling med stamceller

På Specialistläkarna utvinner vi dina stamceller från fettvävnaden i buk, klinka eller lår. Efter lokalbedövning av området utförs en mindre fettsugning. Fettvävnaden filtreras och stamceller utvinns (s.k. ASC – Adipose Derived Stem cells)

Det har visat sig att man kan utvinna upp till 500 000 stamceller per gram fett på detta sätt. Utöver stamcellerna utvinns även tillväxtfaktorer, vita blodkroppar, T-celler och endotelceller. Samlingsnamnet för stamceller tillsammans med dessa andra viktiga celler är SVF (Stromal Vascular Fraction).

Under sterila förhållanden injicerar vi därefter denna SVF i området som du besväras av. Väl på plats stimuleras de befintliga cellerna i kroppsdelen som behandlas, inflammation dämpas och ny vävnad skapas.

Indikationer för stamceller

Följande åkommor behandlar vi med stamceller:

 

– Mild till måttlig artros i större leder; knä, höft, axel, fotled

– Partiella (icke genomgående) senskador axelled

– Kronisk inflammation i axeln

– Långvarig ryggvärk med bekräftad mild till måttlig facett-ledsartros

– Hälseneinflammation som ej svarar på andra behandlingar

– Tennisarmbåge – terapiresistent

– Håravfall

stemcells

Individuell behandlingsplan

Din resa startar alltid med en fri konsultation hos en av våra ortopedläkare. Här görs en individuell bedömning om huruvida du är en kandidat för stamcells behandling. Din konsultation kan ske via video. Så oavsett om du bor i t.e.x Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du få din första bedömning utan att behöva resa till Trollhättan.

Många har sedan tidigare genomgått ganska omfattande utredning hos annan vårdgivare. Ta gärna med tidigare journalhandlingar och radiologiska undersökningar på USB eller CD för att underlätta vår bedömning.  

Om nya eller andra utredningar behöver göras finns denna möjlighet hos oss. Se prislistan för gällande priser.

När du väl fått klartecken att du med stor sannolikhet svarar på stamcells behandling, får du en individuell behandlingsplan. Se nedan för detaljerad information om din vårdresa med oss på Specialistläkarna.

Vi delar upp behandlingen i 4 delar. Del 1 – 3 behöver ske på plats i Trollhättan. Du väljer själv om du önskar en mer intensiv behandling 3 dagar i rad eller glesa ut behandlingarna under en månad. Det mer intensiva alternativet lämpar sig för dig som bor längre bort eller av andra skäl önskar snabbare behandling. 

För mer information om priser se gärna vår prislista.

stam celler

Klinisk utvärdering

För att utvärdera behandling vid artros kommer du behöva fylla i en utvärderingsblankett före behandling samt 6 månader efter behandling. Formuläret (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – KOOS) är en vetenskapligt fastställd och godkänd metod för att utvärdera bland annat funktion, smärta och livskvalitet före och efter behandling. Fyll i formuläret genom att klicka på nedan länk. Återkoppla därefter resultatet till oss vid begäran. Du ser ditt resultat längst ner på formuläret.