Vi värdesätter transparens och väljer därför att i enlighet med riktlinjer satta av vår branschorganisation Almega Vårdföretagarna öppet redovisa vår företagsfakta. Specialistläkarna är ett varumärke tillhörande koncernbolaget Förvaltningsbolaget Arvya AB (559311-8275) som i sin tur äger Arvya Healthcare AB (559183-9567) och Arvya Specialistvård AB (559267-7016).

Arvya Healthcare AB bedriver specialistsjukvård inom öppenvård med privata försäkringsbolag som uppdragsgivare samt behandlingar, utbildningsverksamhet och distribution inom skönhetsbranschen.

Arvya Specialistvård AB bedriver specialistsjukvård inom öppenvård med privata försäkringsbolag som uppdragsgivare.

*

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Förvaltningsbolaget Arvya AB 

Organisationsnummer: 559311-8275

Företagsadress: Västra Hultsjövägen 12, 461 70, Trollhättan

Ägare: Arvin Yarollahi (50%), Alexandra Yarollahi (50%)

Fördjupad företagsinformation

*

Företagsnamn: Arvya Healthcare AB 

Organisationsnummer: 559183-9567

Företagsadress: Västra Hultsjövägen 12, 461 70, Trollhättan

Ägare: Förvaltningsbolaget Arvya AB (100%)

Fördjupad företagsinformation

*

Företagsnamn: Arvya Specialistvård AB 

Organisationsnummer: 559267-7016

Företagsadress: Västra Hultsjövägen 12, 461 70, Trollhättan

Ägare: Förvaltningsbolaget Arvya AB (100%)

Fördjupad företagsinformation

*

Epost: koordinator@specialistlakarna.nu

Telefon: 010 – 211 5000

*

Personal

Arvya Healthcare AB och Arvya Specialistvård AB har idag 14 anställda med olika anställningsformer. 

Personalkategorier innefattar legitimerade läkare med specialistexamen, allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, 

undersköterskor, certifierade hudterapeuter samt administrativ personal.

Kollektivavtal är tecknat genom Almega Vårdföretagarna med Kommunal, Vårdförbundet, Läkarföreningen och Vision.

Läkare anlitas dessutom på konsultbasis samtliga med gällande ansvarsförsäkringar.

*

Kvalitet

Arvya Healthcare AB ingår i nationella kvalitetsregister

Vi arbetar systematiskt med ledningssystemet via vår kvalitetshandbok

Samtliga lokaler är anpassade för patienter med funktionshinder 

*

Ekonomi

Arvya Healthcare AB grundades 2018

2019: omsättning 1 585 tkr – resultat 462 tkr

2020: omsättning 3 561 tkr – resultat 435 tkr

*

Arvya Specialistvård AB grundades 2020

Ekonomisk resultat saknas för närvarande

*

Förvaltningsbolaget Arvya AB grundades 2021

Ekonomisk resultat saknas för närvarande