Priser

På denna sida får du tillgång till samtliga priser för besök, utredning och vanligen förekommande åtgärder.

Välj specialitet eller kategori i menyn till vänster om du använder dator eller scrolla ner för om du använder mobil eller surfplatta.

 

Det är viktigt att du är insatt i våra priser innan ditt besök. Som kund är det din rättighet att få information om gällande priser. Därför får du alltid denna prislista till din mail när du bokat ett besök. Du har samtidigt en skyldighet att förvissa dig om vilka tjänster som kommer att bli aktuella i just ditt fall.

Vi svarar gärna på dina frågor via koordinator@specialistlakarna.nu eller på plats i receptionen. 

 

 

PRISLISTA ALLMÄNLÄKARE

Här ser du priser till våra allmänläkare/internmedicinare om du har allmänna besvär och behöver hjälp med att hitta grundorsakerna. Allmän sjukdomskänsla, nedstämdhet, trötthet etc.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

 

24h blodtrycksmätning |  1 400:-

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/saliv/avföring/svalg | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar | 550:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 5 000:-

Datortomografi | 3 200:-

Ultraljud | 1 300:-

Neurografi | 3 200:-

PRISLISTA ENDOKRINOLOG

Här ser du priser till vår endokrinolog som hjälper dig med diagnos, utredning och behandling av sjukdomar rörande hormonella besvär. Notera att hormonrubbningar rörande kvinnliga könshormoner hanteras av gynekologer.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

 

24h blodtrycksmätning |  1 400:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring 450:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 5 000:-

Datortomografi | 3 200:-

Ultraljud | 1 300:-

PRISLISTA GYNEKOLOGI

Här ser du priser till våra gynekologer. I våra undersökningar ingår ultraljudsundersökning. Notera att vi i dagsläget inte förskriver bioidentiska hormoner.

 

Nybesök | 1 800:- (40 min)

Återbesök | 800:- (20min)

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar 550:-

Analys av vävnad/cellförändring  | 450:- (per förändring)

 

Hysteroskopi | 12 500:- (exklusive avlägsnande och analys av förändring) 

Avlägsnande av polyp/förändring | 1 100:-

Insättning/byte spiral | 800:-

Insättning av livmoderring | 1 200:-

Fertilitetsutredning | 8 000:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Magnetkamera | 3 000:-

Datortomografi | 2 200:-

Ultraljud | 1 000:-

 

Operation | offert vid förfrågan 

PRISLISTA HANDKIRURGI

Här ser du priser till våra handkirurger om du har besvär med hand, handled, underarm och armbåge.

 

Nybesök | 1 160:- (20 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

Intyg skadeförsäkring | 5 500:-

 

Blodprovtagning | 350:-

Kortisoninjektion | 400:- (per led)

Tappning av led | 200:- (per led)

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Analys av hud/mjukdelsförändring | 450:- (per förändring)

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Magnetkamera | 3 000:-

Datortomografi | 2 200:-

Ultraljud | 1 000:-

Neurografi | 3 200:-

 

Operation | offert vid förfrågan 

PRISLISTA HUDLÄKARE

Här ser du priser till våra hudläkare. Notera att kostnad tillkommer vid avlägsnande och analys av hudförändringar. Se nedan.

 

 

Nybesök | 1 160:- (20 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar | 550:-

 

Avlägsnande av:

1 hudförändring | 840:-

2-3 hudförändringar | 1 200:-

4-6 hudförändringar | 2 340:-

T.ex. vårtor, leverfläckar och fibrom. Utförs i lokalbedövning.

Analys av hudförändring | 450:- (per förändring) 

Verrutop vårtbehandling | 700:- (per behandling) 

 

 

 

 

PRISLISTA RYGGKIRURGI

Här ser du priser till våra ortopeder om du har besvär med nacke, skuldra rygg med eller utan utstrålningar i armar och ben.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

Intyg skadeförsäkring | 5 500:-

 

Blodprovtagning | 350:-

Kortisoninjektion rygg | 800:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Magnetkamera | 3 000:- (helrygg 5 500:-)

Datortomografi | 2 200:- 

Ultraljud | 1 000:-

Neurografi | 3 200:-

 

Operation | offert vid förfrågan

 

  

PRISLISTA KARDIOLOGI

Här ser du priser till vår kardiolog med inriktning bland annat hjärta och blodtryck. I undersökningen ingår ultraljud av hjärtat, vilo-EKG och blodtryck.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Intyg skadeförsäkring | 5 500:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

 

Arbets-EKG | 2 000:- (exkl läkarbedömning)

Långtids-EKG | 2 800:- (Holter 7 dygn)

24h blodtrycksmätning |  1 400:-

Ultraljud hjärta |  800:- (ingår i ett nybesök)

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 5 000:-

Datortomografi | 3 200:-

Ultraljud | 1 300:-

 

 

 

PRISLISTA KIRURGI

Här ser du priser till våra kirurger som du träffar om du lider av bland annat bråck, blod i avföringen, buksmärtor av oklar orsak eller om du önskar avlägsna större hud/mjukdelsförändringar. 

 
Nybesök | 1 160:- (20 minuter)
Återbesök | 800:-
 
Telefonuppföljning | 300:-

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-
 
 
Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-
Analys hud/mjukdelsförändring | 450:- (per förändring)
 
Rektoskopi/proktoskopi | 1 800:-
Behandling av hemorrojder | 3 200:-
 
Avlägsnande av mjukdelsförändring | 5 500:- (lokalbedövning t.ex. fettklumpar – per förändring)
Avlägsnande av hudförändringar | 840:- (lokalbedövning t.ex. leverfläckar, fibrom eller vårtor – per förändring)

 

Nageltrång operation – 2 100:- (lokalbedövning)

Skelettröntgen/Lungröntgen | 900:-

Datortomografi | 3 200:-

Magnetröntgen | 5 000:-

Ultraljud 1 300:- | (med punktion 2 400:-)
 
 

PRISLISTA LUNGSPECIALIST

Här ser du priser till våra lungspecialist som du träffar om du misstänks lida av sjukdomar relaterade till andningsorganen.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Blodprovtagning vid misstänkt Sarkoidos | 600:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar | 550:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 5 000:- 

Datortomografi | 3 200:- 

Ultraljud | 1 300:- (2 400:- vid punktion)

PRISLISTA ORTOPEDI

Här ser du priser till våra ortopeder om du har besvär med axel, överarm, höft, knä och fot.

 

Nybesök | 1 160:-(20 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

Intyg skadeförsäkring | 5 500:-

 

Blodprovtagning | 350:-

Kortisoninjektion | 400:- (per led)

Tappning av led | 200:- (per led)

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Analys av hud/mjukdelsförändring | 450:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Magnetkamera | 3 000:-

Datortomografi | 2 200:-

Ultraljud | 1 000:-

Neurografi | 3 200:-

 

Operation | offert vid förfrågan 

PRISLISTA PSYKOLOG

Här ser du priser till vår legitimerade psykolog. Notera att samtalen pågår 45 minuter per tillfälle.

Individuella besök

Nybesök | 1 200:-

Återbesök | 950:-

Familjesamtal 

Nybesök | 1 400:-

Återbesök | 1 200:-

 

Videobesök debiteras enligt ovan

 

 

 

PRISLISTA PLASTIKKIRURGI

Här ser du priser till våra plastikkirurgiska ingrepp.

 

Konsultation | Kostnadsfri (30 min) – Vid av/ombokning kostar ny konsultation 800:-

Uppföljning efter operation | Kostnadsfri (30 min)

 

Ögonlocksplastik i Lokalbedövning

Övre ögonlocksplastik | 19 800:-

Nedre ögonlocksplastik | 23 900:-

 

Ögonlocksplastik i Narkos

Övre ögonlocksplastik | 29 800:-

Nedre ögonlocksplastik | 33 900:-

 

Ögonlocksplastik övre och nedre

Övre- och nedre ögonlocksplastik i Lokalbedövning | 36 900:-

Övre- och nedre ögonlocksplastik i Narkos | 46 900:-

 

Öronplastik

Öronplastik i lokalbedövning | 24 900:-

Öronplastik i narkos | 34 900:-

 

Fettsugning

Fettsugning hela magen (exkl “lovehandles”) | 44 900:-

Fettsugning magen under naveln | 29 900:-

Fettsugning höfter (“bilringar/lovehandles”) | 29 900:-

Fettsugning överarmar | 34 900:-

Fettsugning bröst | 34 900:-

Fettsugning insida lår | 32 900:-

Fettsugning utsida lår | 32 900:-

Fettsugning lår insida + utsida | 52 900:-

Fettsugning under haka | 29 900:-

Fettsugning av venusberg | 29 900:-

 

Bukplastik

Liten bukplastik | 48 200:-

Stor bukplastik | 69 900:-

Stor bukplastik inkl fettsugning | 78 200:-

 

Armplastik

Överarmsplastik | 40 200:-

Överarmsplastik inkl fettsugning | 52 900:-

 

Lårplastik

Lårplastik | 65 900:-

Lårplastik inkl fettsugning | 79 900:-

 

Bröstoperationer

Bröstlyft | 44 200:-

Bröstförminskning | 51 900:-

Gynekomasti | 39 900:-

 

Intimkirurgi

Inre blygläppsförminskning i lokalbedövning | 23 900:-

Inre blygläppsförminskning i narkos | 33 900:-

 

Tillsammans med våra partners på SVEA kan vi erbjuda våra kunder delbetalningar.

 Det tillkommer alltid en uppläggningsavgift som varierar mellan 295:- till 795:- beroende på hur många månader du lägger upp din avbetalning på. Notera att en aviavgift tillkommer månadsvis.

Använd vår räknekalkylator nedan för att avgöra vilken betalningsplan som passar dig bäst. Du kan antingen välja att göra en ansökan själv via nedan bild eller eller få hjälp med detta vid din konsultation.

Kreditupplysning görs alltid när du ansöker om delbetalning. Vi värnar om våra kunder och vill aldrig att någon far illa ekonomiskt. Ta aldrig lån om du inte vet med säkerhet att du klarar att betala i tid och under hela betalperioden. 

Ansökan är icke bindande och avtalet börjar inte gälla förrän första behandlingen är genomförd.

Klicka på nedan bild för räknekalkylator och ansökan:

 

 

Alla priser är inkl moms

PRISLISTA REUMATOLOGI

Här ser du priser till våra reumatolog som du träffar om du misstänks lida av inflammatorisk ledsjukdom. Ultraljud ingår i undersökningen.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Stygntagning | 80:-

Kortinsoninjektion | 400:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar | 550:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 3 000:-

Datortomografi | 2 200:- 

Ultraljud | 1 000:-

Neurografi | 3 200:-

 

 

Operation | offert vid förfrågan

 

PRISLISTA UROLOGI

Här ser du priser till våra urologer med inriktning besvär som relaterar till vattenkastning hos såväl kvinnor som män.

 

Nybesök | 2 300:- (40 min)

Återbesök | 800:-

Telefonuppföljning | 300:-

 

Förlängning av sjukintyg | 300:-

Receptförnyelse | 150:-

Intyg skadeförsäkring | 5 500:-

 

Blodprovtagning | 500:-

Odling sår/urin/svalg/saliv/avföring | 450:-

Odling vid misstänkta könssjukdomar | 550:-


Cystoskopi | 3 800:-

 

Skelettröntgen | 900:- (per kroppsdel)

Lungröntgen | 900:-

Magnetkamera | 5 000:-

Magnetkamera prostata | 4 800:-

Datortomografi | 3 200:- (DT urografi med och utan kontrast 3 800:-)

Ultraljud | 1 300:- (med punktion 2 400:-)

 

 

  

PRISLISTA HÄLSOKONTROLL

 

Hälsokontroll | 3 800:-

 

Innefattar besök hos sjuksköterska för provtagningar och läkare för fysisk undersökning, återkoppling och hälsorapport.

Blodprover – [Blodstatus, blodfetter, glukos, snabbsänka, järnvärden, njurfunktion, leverfunktion, prostata (>45år man), sköldkörtel (>40år kvinna)]

Urinprov

Avföringsprover (>50år kvinna och man)

EKG

Blodtryck

Puls

Längd, vikt och bukomfång