specialistläkare

PATIENTVÄGLEDARE

 

Vi har som målsättning att alla som vårdas på Specialistläkarna ska känna sig nöjda med sin vård.

Om vården inte lever upp till dina förväntningar eller om du har förbättringsförslag vill vi gärna att du kontaktar vår patiententvägledare.

 

Vår patientvägledare:

 – tar emot synpunkter på din vård eller bemötandefrågor

– utreder om du åsamkats en vårdskada 

– vägleder dig om du upplever att du hamnat mellan stolar 

– tar emot förbättringsförslag

– hjälper dig med kontaktuppgifter till IVO eller patientnämnden 

 

Dina synpunkter är viktiga för oss. De kan hjälpa oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Detta gagnar både dig som kund och vår verksamhet.  Så tveka inte att kontakta oss.

 

Anne – legitimerad sjuksköterska & patientvägledare