Hälsokontroll

Heltäckande hälsokontroll

En hälsokontroll ger dig god översikt kring ditt nuvarande hälsostatus. Det ger oss möjlighet att identifiera sjukdomar som du inte visste att du hade och tidiga indikationer på ohälsa. Du träffar alltid vår specialist inom internmedicin och får en rapport och utlåtande med resultat på dina prover och undersökningar. En hälsokontroll kostar 3 800SEK. Se vår prislista för detaljerad beskrivning kring vad som ingår i priset.

Hur går det till?

Du bokar som ett första steg tid till vår undersköterska som tar relevanta blodprover, EKG, blodtryck samt prover på urin och avföring. Därefter bokar vi in dig till vår läkare ca 2 veckor senare för en grundlig undersökning och bedömning av dina provsvar. Du får återkoppling på plats om våra fynd och rekommendation kring vad du behöver göra vid avvikande resultat. Därefter kan du antingen välja att fortsatt behandlas hos oss om så är möjligt, alternativt söka till din vårdcentral med den hälsorapport som skickas hem till dig. 

Varför en hälsokontroll?

  • Hälsokontroller är ett bra sätt att upptäcka sjukdomar eller riskfaktorer tidigt.
  • Vid en hälsoundersökning får du en god bild över ditt nuvarande hälsostatus och hur väl dina olika organ fungerar.
  • Vid avvikelser får du rådgivning och rekommendationer kring vad du behöver göra och till vilken instans du behöver söka för att komma tillrätta med dina nyupptäckta fynd.
  • För att söka vård behöver man alltid ha en orsak som kan tyda på underliggande sjukdom. För att göra en hälsokontroll ställs inga krav på detta. Du kan närsomhelst boka en hälsokontroll även om du känner dig frisk och välmående.
plastikkirurgi trollhättan