Medarbetare

Arvin Yarollahi

Specialist inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi

Dr Arvin Yarollahi är specialistläkare inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi. Han har lång erfarenhet som läkare och tog sin läkarexamen 2006 från University of Leicester i England. Dr Arvin Yarollahi är också certifierad estetisk behandlare via Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige och certifierad i övre ögonlocksplastik via Zyos Opthalmic Consulting.

 

Jüri Kartus

Professor och överläkare inom Ortopedi

Professor Jüri Kartus har över 30 års erfarenhet av ortopedi med särskild inriktning artroskopisk (titthål) kirurgi i knäled, fotled, armbåge och axelled. Han är en av Sveriges mest erfarna ortopeder inom sport och motion och har utfört tusentals operationer genom åren. 

Utöver sitt kliniska arbete ägnar han stor tid åt forskning. Han har skrivit över 100 vetenskapliga artiklar och agerat handledare åt 15 doktorander fram till disputation i ämnen kopplade till knä- och axelkirurgi.

Thomas Ranch

Överläkare inom urologisk kiurgi

Dr Thomas Ranch är överläkare med många års erfarenhet och en bred kompetens inom urologisk kirurgi. Han har varit specialist sedan 1984 och varit verksam såväl klinisk som i olika chefsbefattningar. 

Dr Ranch kommer att vara verksam på vår klinik i Lysekil där han kommer att omhänderta manliga och kvinnliga patienter med vattenkastningsbesvär, blod i urinen, återkommande urinvägsinfektioner, utredning av förhöjda PSA-värden och mer ingående utredningar av urinblåsan med hjälp av cystoskopi.

Med sin vänliga och ödmjuka framtoning kan vi garantera ett gott och professionellt bemötande. Vi är således oerhört stolta över att ha med Dr Ranch i teamet på Specialistläkarna.

Joanna Holm

Överläkare inom dermatologi

Dr Holm är specialistläkare inom hudsjukdomar och veneriska sjukdomar sedan 1991. 

Hon har en mycket lång gedigen erfarenhet inom dermatologi och kan bedöma, utreda och behandla samtliga patienter i behov av dermatolog. 

På Specialistläkarna bedömer, utreder och avlägsnar hon hudförändringar samt behandlar diverse olika hudsjukdomar så som rosacea, akne, dermatit m.m.

Cosmin Brancovici

Överläkare inom internmedicin och lungmedicin

Dr Brancovici är dubbelspecialist med erfarenhet inom såväl primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Han är legitimerad läkare samt specialist inom internmedicin och lungmedicin. 

Med över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård har han tillskansat sig djup kännedom kring medicinska utredningar och diagnoser. 

Utöver bedömningar, utredning och behandling av åkommor som diabetes, hormonstörningar, astma, KOL, hjärt- och kärlsjuka utför Dr Brancovici hälsokontroller samt utfärdar läkarintyg.

Magnus Nordlund

Överläkare inom ortopedi med inriktning proteskirurgi

Dr Nordlund är specialist i ortopedi sedan 2001 tillika militär dykläkare och flygläkare. Han besitter bred kunskap inom allmänortopedi och ryggkirurgi med särskild inriktning inom proteskirurgi (höft- och knäledsartroplastiker).

På Specialistläkarna hjälper Dr Nordlund dig med bedömning, utredning och behandling av vanligen förekommande ortopediska åkommor i hand, axel, rygg- och nacke, höft, knäled och fot/fotled.

Dr Nordlunds patientfokuserade arbetssätt, vänliga bemötande och djupa kunskap inom ortopedi gör honom till en självklar del i teamet på Specialistläkarna.

Sinan Abdulla

Specialistläkare inom ortopedi med inriktning fotkirurgi

Sinan är specialistläkare med inrikting fotkirurgi. Han har många års erfarenhet av såväl allmänortopedi som fotkirurgi, mer specifikt skador och sjukdomar relaterade till framfot, mellanfot och bakfot.

På Specialistläkarna bedömer Sinan utöver fotåkommor allt från enklare handåkommor till skador och sjukdomar  i armbåge, axel, höft och knä.

Med sin kunskap, sitt ödmjuka och trevliga bemötande utgör Sinan en självklar del i vår strävan efter högsta möjliga kvalitet och bästa patientbemötande.

Jan Opatrný

Specialistläkare inom Kirurgi

Jan Opatrný är specialistläkare inom kirurgi med inriktning allmänkirurgi. 

På kliniken omhändertas du som bland annat lider av ärr- eller ljumskbråck, mjukdelsförändringar som behöver avlägsnas, hemorroider och generella buksmärtor.

Med sin lugna och vänliga framtoning samt med sin goda kunskap inom allmänkirurgi kan våra patienter känna sig trygga att bli väl bemötta och samtidigt få korrekt utredning och behandling.

Börje Lantz

Överläkare Anestesi och Intensivvård

Börje Lantz har många års erfarenhet inom anestesi och intensivvård inom såväl privat som offentlig sjukvård. På Specialistläkarna är Dr Lantz ansvarig för pre-operativa bedömningar och anestesi.

Ni finner honom i Lysekil där han agerar som del operationslaget. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet kan våra patienter känna sig mycket trygga under sin operation.

Isabell Sävland-Barksten

Överläkare ortopedi med inriktning handkirurgi

Isabell har över 20 års erfarenhet av ortopedi och har som överläkare specialinriktat sig inom handkirurgi. På Specialistläkarna träffar du Isabell om du skadat dig eller lider av smärtproblematik i övre extremitet.

Med sin långa erfarenhet och trevliga bemötande kan du känna dig trygg med att du får den absolut bästa vård.

Nenad Zeba

Överläkare inom handkirurgi

Nenad är en mycket erfaren och kompetent handkirurg. Inom ramen för handkirurgi är han därför det självklara valet för våra patienter i Göteborg med omnejd.

Eftertraktad av såväl arbetsgivare som patienter är vi därför mycket stolta och glada över att Nenad valt att jobba hos oss på Specialistläkarna.

Med sin positiva karaktär och alltid lika trevliga bemötande passar Nenad perfekt in i vår strävan att vara det självklara valet för våra patienter och uppdragsgivare. 

Liv

Specialistundersköterska

Liv är utbildad specialist undersköterska inom intensivvård och operation. Hon har många års erfarenhet inom hälso- och sjukvård främst inom intensivvård med omhändertagande av svårt sjuka patienter.

På Specialistläkarna är Liv operationsassistent vid operativa ingrepp samt kvalitetsansvarig avseende hygien- och sterilhantering. Hon finns även på vår uppvakningsenhet och assisterar narkosläkare i den post-operativa vården av patienterna. 

Med sitt lugn, trygga och vänliga personlighet kan våra patienter alltid förvänta sig bästa möjliga omhändertagande och bemötande av Liv.

Alexandra

Specialistutbildad intensivsjuksköterska

Alexandra är specialistutbildad intensivsjuksköterska med många års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon har vana inom såväl akut- som planerad vård och ombesörjer våra patienter med provtagning, relevanta uppföljningar och kontroller som ordineras av våra specialistläkare. 

Med sitt vänliga och professionella bemötande kan våra patienter känna sig mycket trygga i Alexandras händer. 

Louise

Specialistsjuksköterska anestesi

Louise är specialistsjuksköterska inom anestesi med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård.

Hennes erfarenhet och framåtanda bidrar alltid till en positiv och säker upplevelse för såväl våra patienter som resten av teamet. Men den kunskap Louise besitter inom anestesi är hon det självklara valet att ingå i teamet på Specialistläkarna. 

Anne-Marie

Koordinator & specialistsjuksköterska

Anne-Marie är specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av kvalitet- och patientsäkerhetsarbete inom sjukvården. 

På Specialistläkarna agerar hon kontaktpunkt gentemot patienter och uppdragsgivare samt kvalitetsansvarig med ansvar för egenkontroller, avvikelsehantering och avtalsfrågor. 

Tack vare sin långa erfarenhet inom hälso- och. sjukvård, tålamod och förmåga att lyssna är hon en viktig grundpelare  på en klinik som strävar efter bästa möjliga kvalitet och service.

Lisa

Verksamhetssekreterare

Lisa är utbildad medicinsk sekreterare och agerar på Specialistläkarna dessutom koordinator gentemot våra samarbetspartners. 

Hon har en mycket lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård med flera administrativa roller inom såväl remisshantering, patientvägledning som vårdgaranti-ärenden.

Av just dessa skäl är Lisa också en del av verksamhetsledning i egenskap av verksamhetssekreterare. 

Carina

Operationssjuksköterska

Carina är operationssjuksköterska och har varit verksam inom hälso- och sjukvård sedan 1982 inom flera olika opererande specialiteter. Hon har en gedigen kompetens och kunskap inom det mesta som berör operation och hantering av sterila gods. 

På Specialistläkarna assisterar hon vid operation på Lysekil, ansvarar för sterilitet samt agerar hygiensjuksköterska. 

Med Carina på operation kan alla vara trygga i att allt sker enligt högsta möjliga hygieniska standard. 

 

 

Maria

Operationsundersköterska

Maria är en mycket viktig del i operationsteamet i Lysekil och bidrar med sin långa erfarenhet till en trygg och säker miljö. Hon finns även på mottagningen i Trollhättan där hon omhändertar patienter inför, under och efter sina besök hos våra läkare.

Med sin gedigna kunskap och ödmjuka framtoning är hon en av grundpelarna som håller upp den höga kvalitet som vi alltid strävar efter på Specialistläkarna.

Ewa

Operationsundersjuksköterska

Ewa är operationsundersköterska med särskilt ansvar för materialbeställningar och sterilhantering. Hennes långa och breda erfarenhet på operation gör henne till en oerhört viktig del i teamet.

På Specialistläkarna är hon dessutom del i operationslaget i Lysekil där hon tillser ett gott flöde och patientomhändertagande. 

 

Ulrika

Undersköterska

Ulrika har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård främst inom intensivvården. Denna kunskap är en viktig tillgång hos på Specialistläkarna där hon främst ansvarar för mottagningsarbetet i Trollhättan samt assisterar vid mottagningsoperationer.

Ulrikas är dessutom en mycket varm och ödmjuk person som alltid får patienter som besöker att känna sig välkomna.