Medarbetare

Arvin Yarollahi

Specialist inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi

Dr Arvin Yarollahi är specialistläkare inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi. Han har lång erfarenhet som läkare och tog sin läkarexamen 2006 från University of Leicester i England. Dr Arvin Yarollahi är också certifierad estetisk behandlare via Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige och certifierad i övre ögonlocksplastik via Zyos Opthalmic Consulting.

 

Jüri Kartus

Professor och överläkare inom Ortopedi

Professor Jüri Kartus har över 30 års erfarenhet av ortopedi med särskild inriktning artroskopisk (titthål) kirurgi i knäled, fotled, armbåge och axelled. Han är en av Sveriges mest erfarna ortopeder inom sport och motion och har utfört tusentals operationer genom åren. 

Utöver sitt kliniska arbete ägnar han stor tid åt forskning. Han har skrivit över 100 vetenskapliga artiklar och agerat handledare åt 15 doktorander fram till disputation i ämnen kopplade till knä- och axelkirurgi.

Thomas Ranch

Överläkare inom urologisk kiurgi

Dr Thomas Ranch är överläkare med många års erfarenhet och en bred kompetens inom urologisk kirurgi. Han har varit specialist sedan 1984 och varit verksam såväl klinisk som i olika chefsbefattningar. 

Dr Ranch kommer att vara verksam på vår klinik i Lysekil där han kommer att omhänderta manliga och kvinnliga patienter med vattenkastningsbesvär, blod i urinen, återkommande urinvägsinfektioner, utredning av förhöjda PSA-värden och mer ingående utredningar av urinblåsan med hjälp av cystoskopi.

Med sin vänliga och ödmjuka framtoning kan vi garantera ett gott och professionellt bemötande. Vi är således oerhört stolta över att ha med Dr Ranch i teamet på Specialistläkarna.

Joanna Holm

Överläkare inom dermatologi

Dr Holm är specialistläkare inom hudsjukdomar och veneriska sjukdomar sedan 1991. 

Hon har en mycket lång gedigen erfarenhet inom dermatologi och kan bedöma, utreda och behandla samtliga patienter i behov av dermatolog. 

På Specialistläkarna bedömer, utreder och avlägsnar hon hudförändringar samt behandlar diverse olika hudsjukdomar så som rosacea, akne, dermatit m.m.

Cosmin Brancovici

Överläkare inom internmedicin och lungmedicin

Dr Brancovici är dubbelspecialist med erfarenhet inom såväl primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Han är legitimerad läkare samt specialist inom internmedicin och lungmedicin. 

Med över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård har han tillskansat sig djup kännedom kring medicinska utredningar och diagnoser. 

Utöver bedömningar, utredning och behandling av åkommor som diabetes, hormonstörningar, astma, KOL, hjärt- och kärlsjuka utför Dr Brancovici hälsokontroller samt utfärdar läkarintyg.

Magnus Nordlund

Överläkare inom ortopedi med inriktning proteskirurgi

Dr Nordlund är specialist i ortopedi sedan 2001 tillika militär dykläkare flygläkare. Han besitter bred kunskap inom allmänortopedi och ryggkirurgi med särskild inriktning inom proteskirurgi (höft och knäledsartroplastiker).

På Specialistläkarna hjälper Dr Nordlund dig med bedömning, utredning och behandling av vanligen förekommande ortopediska åkommor i hand, axel, rygg- och nacke, höft, knäled och fot/fotled.

Dr Nordlunds patientfokuserade arbetssätt, vänliga bemötande och djupa kunskap inom ortopedi gör honom till en självklar del i teamet på Specialistläkarna.

Sinan Abdulla

Specialistläkare inom ortopedi med inriktning fotkirurgi

Sinan är specialistläkare med inrikting fotkirurgi. Han har många års erfarenhet av såväl allmänortopedi som fotkirurgi, mer specifikt skador och sjukdomar relaterade till framfot, mellanfot och bakfot.

På Specialistläkarna bedömer Sinan utöver fotåkommor allt från enklare handåkommor till skador och sjukdomar  i armbåge, axel, höft och knä.

Med sin kunskap, sitt ödmjuka och trevliga bemötande utgör Sinan en självklar del i vår strävan efter högsta möjliga kvalitet och bästa patientbemötande.

Jan Opatrný

Specialistläkare inom Kirurgi

Jan Opatrný är specialistläkare inom kirurgi med inriktning allmänkirurgi. 

På kliniken omhändertas du som bland annat lider av ärr- eller ljumskbråck, mjukdelsförändringar som behöver avlägsnas, hemorroider och generella buksmärtor.

Med sin lugna och vänliga framtoning samt med sin goda kunskap inom allmänkirurgi kan våra patienter känna sig trygga att bli väl bemötta och samtidigt få korrekt utredning och behandling.

Liv

Specialistundersköterska

Liv är utbildad specialist undersköterska inom intensivvård och operation. Hon har många års erfarenhet inom hälso- och sjukvård främst inom intensivvård med omhändertagande av svårt sjuka patienter.

På Specialistläkarna är Liv operationsassistent vid operativa ingrepp samt kvalitetsansvarig avseende hygien- och sterilhantering. Hon finns även på vår uppvakningsenhet och assisterar narkosläkare i den post-operativa vården av patienterna. 

Med sitt lugn, trygga och vänliga personlighet kan våra patienter alltid förvänta sig bästa möjliga omhändertagande och bemötande av Liv.

Alexandra

Specialistutbildad intensivsjuksköterska

Alexandra är specialistutbildad intensivsjuksköterska med många års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon har vana inom såväl akut- som planerad vård och ombesörjer våra patienter med provtagning, relevanta uppföljningar och kontroller som ordineras av våra specialistläkare. 

Med sitt vänliga och professionella bemötande kan våra patienter känna sig mycket trygga i Alexandras händer. 

Follad Yarollahi

Leg. Psykolog

Follad är legitimerad psykolog sedan 2012.  psykologexamen från Örebro Universitet i början av 2011. 

Han erbjuder på Specialistläkarna behandling, vägledning, rådgivning, bedömning och behandling av klienter i Trollhättan med omnejd.

Han utgår alltid utifrån det enskilda fallet och använder sig av väl beprövade metoder för att uppnå resultat. Oavsett om det gäller stressrelaterade besvär, ångest, arbetsrelaterade eller privata bekymmer så kommer du få relevanta verktyg och vägledning.

Anne-Marie

Koordinator & specialistsjuksköterska

Anne-Marie är specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av kvalitet- och patientsäkerhetsarbete inom sjukvården. 

På Specialistläkarna agerar hon kontaktpunkt gentemot patienter och uppdragsgivare samt kvalitetsansvarig med ansvar för egenkontroller, avvikelsehantering och avtalsfrågor. 

Tack vare sin långa erfarenhet inom hälso- och. sjukvård, tålamod och förmåga att lyssna är hon en viktig grundpelare  på en klinik som strävar efter bästa möjliga kvalitet och service.

Lisa

Verksamhetssekreterare

Lisa är utbildad medicinsk sekreterare och agerar på Specialistläkarna dessutom koordinator gentemot våra samarbetspartners. 

Hon har en mycket lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård med flera administrativa roller inom såväl remisshantering, patientvägledning som vårdgaranti-ärenden.

Av just dessa skäl är Lisa också en del av verksamhetsledning i egenskap av verksamhetssekreterare. 

Carina

Operationssjuksköterska

Carina är operationssjuksköterska och har varit verksam inom hälso- och sjukvård sedan 1982 inom flera olika opererande specialiteter. Hon har en gedigen kompetens och kunskap inom det mesta som berör operation och hantering av sterila gods. 

På Specialistläkarna assisterar hon vid operation på Lysekil, ansvarar för sterilitet samt agerar hygiensjuksköterska. 

Med Carina på operation kan alla vara trygga i att allt sker enligt högsta möjliga hygieniska standard. 

 

 

Helen

Operationssjuksköterska

Helen är operationssjuksköterska och har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård med särskild inriktning inom bland annat kirurgi och gynekologi. 

Hon har även erfarenhet som sektionsledare på operation och besitter stor kunskap avseende ortopedi.

Hennes framåtanda bidrar alltid till en positiv upplevelse för såväl våra patienter som resten av teamet. Men den kunskap Helen besitter inom operationsverksamheten var Helen alltid det självklara valet att ingå i teamet på Specialistläkarna.