Medarbetare

Dr. Arvin Yarollahi

Specialist inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi

Dr Arvin Yarollahi är specialistläkare inom ortopedi med inriktning ryggkirurgi. Han har lång erfarenhet som läkare och tog sin läkarexamen 2006 från University of Leicester i England. Dr Arvin Yarollahi är också certifierad estetisk behandlare via Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige och certifierad i övre ögonlocksplastik via Zyos Opthalmic Consulting.

 

Prof. Jüri Kartus

Professor och överläkare inom Ortopedi

Professor Jüri Kartus har över 30 års erfarenhet av ortopedi med särskild inriktning artroskopisk (titthål) kirurgi i knäled, fotled, armbåge och axelled. Han är en av Sveriges mest erfarna ortopeder inom sport och motion och har utfört tusentals operationer genom åren. 

Utöver sitt kliniska arbete ägnar han stor tid åt forskning. Han har skrivit över 100 vetenskapliga artiklar och agerat handledare åt 15 doktorander fram till disputation i ämnen kopplade till knä- och axelkirurgi.

Thomas Ranch

Överläkare inom urologisk kiurgi

Dr Thomas Ranch är överläkare med många års erfarenhet och en bred kompetens inom urologisk kirurgi. Han har varit specialist sedan 1984 och varit verksam såväl klinisk som i olika chefsbefattningar. 

Den erfarenhet och kompetens som Dr Ranch bringar till teamet på Specialistläkarna kan inte nog understrykas. Våra patienter kan känna sig trygga i att de kommer att få relevant bedömning och utredning med målet att landa i en diagnos som vi antingen behandlar själva eller hänvisar till rätt instans för fortsatt omhändertagande.

Dr Ranch kommer att vara verksam på vår klinik i Lysekil där han kommer att omhänderta manliga och kvinnliga patienter med vattenkastningsbesvär, blod i urinen, återkommande urinvägsinfektioner, utredning av förhöjda PSA-värden och mer ingående utredningar av urinblåsan med hjälp av cystoskopi.

Med sin vänliga och ödmjuka framtoning kan vi garantera ett gott och professionellt bemötande. Vi är således oerhört stolta över att ha med Dr Ranch i teamet på Specialistläkarna.

Alexandra Yarollahi

Specialistutbildad intensivsjuksköterska

Alexandra är specialistutbildad intensivsjuksköterska med många års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon har vana inom såväl akut- som planerad vård och ombesörjer våra patienter med provtagning, relevanta uppföljningar och kontroller som ordineras av våra specialistläkare. 

Med sitt vänliga och professionella bemötande kan våra patienter känna sig mycket trygga i Alexandras händer. 

Dr. Cosmin Brancovici

Specialist inom internmedicin och lungmedicin

Dr Brancovici är dubbelspecialist med erfarenhet inom såväl primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Han är legitimerad läkare samt specialist inom internmedicin och lungmedicin. 

Med över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård har han tillskansat sig djup kännedom kring medicinska utredningar och diagnoser. 

Utöver bedömningar, utredning och behandling av åkommor som diabetes, hormonstörningar, astma, KOL, hjärt- och kärlsjuka utför Dr Brancovici hälsokontroller samt utfärdar läkarintyg.

Liv Strandvik

Specialistundersköterska

Liv är utbildad specialist undersköterska inom intensivvård och operation. Hon har många års erfarenhet inom hälso- och sjukvård främst inom intensivvård med omhändertagande av svårt sjuka patienter.

På Specialistläkarna är Liv operationsassistent vid operativa ingrepp samt kvalitetsansvarig avseende hygien- och sterilhantering. Hon finns även på vår uppvakningsenhet och assisterar narkosläkare i den post-operativa vården av patienterna. 

Med sitt lugn, trygga och vänliga personlighet kan våra patienter alltid förvänta sig bästa möjliga omhändertagande och bemötande av Liv.

Dr. Magnus Nordlund

Specialist inom ortopedi med inriktning proteskirurgi

Dr Nordlund är specialist i ortopedi sedan 2001 tillika militär dykläkare flygläkare. Han besitter bred kunskap inom allmänortopedi och ryggkirurgi med särskild inriktning inom proteskirurgi (höft och knäledsartroplastiker).

På Specialistläkarna hjälper Dr Nordlund dig med bedömning, utredning och behandling av vanligen förekommande ortopediska åkommor i hand, axel, rygg- och nacke, höft, knäled och fot/fotled.

Dr Nordlunds patientfokuserade arbetssätt, vänliga bemötande och djupa kunskap inom ortopedi gör honom till en självklar del i teamet på Specialistläkarna.

Sinan Abdulla

Specialistläkare inom ortopedi med inriktning fotkirurgi

Sinan är specialistläkare med inrikting fotkirurgi. Han har många års erfarenhet av såväl allmänortopedi som fotkirurgi, mer specifikt skador och sjukdomar relaterade till framfot, mellanfot och bakfot.

På Specialistläkarna bedömer Sinan utöver fotåkommor allt från enklare handåkommor till skador och sjukdomar  i armbåge, axel, höft och knä.

Med sin kunskap, sitt ödmjuka och trevliga bemötande utgör Sinan en självklar del i vår strävan efter högsta möjliga kvalitet och bästa patientbemötande.