Läkarintyg
Göteborg Trollhättan Uddevalla

Läkarintyg vid olycksfall

Vi hjälper dig med utfärdande av läkarintyg efter din skada. Detta sker på begäran av dig eller ditt försäkringsbolag. 

Ett år efter skada brukar försäkringsbolaget fråga dig om du har kvarstående besvär. Om så är fallet, ber försäkringsbolaget dig att leta efter en klinik som kan utfärda intyg. Vi är en sådan klinik. 

Vi utfärdar läkarintyg för invånare i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla med omnejd. Detta inkluderar även orter i Fyrbodal och andra delar av Västra Götalandsregionen.

 

läkare endokrinolog
endokrinolog trollhättan
handkirurg

Utförlig undersökning

Våra ortopedspecialister har många års erfarenhet av ortopedisk trauma. Samtliga läkare arbetar dagligen med att operera frakturer och andra ortopediska skador. En detaljerad undersökning utförs enligt försäkringsbolagets önskemål. Utifrån detta bedömer sedan försäkringsbolagets egna läkare hur skadan ska ersättas.  

Vanliga skador vid invaliditetsbedömning innefattar frakturer samt lednära skador som t.e.x korsbandsskador. Även skador på ryggkotepelaren eller nervrelaterade skador i armar och ben förekommer.

Vid ditt besök

Det är nödvändigt att du vid besöket har med dig samtliga journalkopior. Röntgensvar och annan information från dina tidigare vårdkontakter underlättar bedömningen. Dessa inhämtar du själv genom kontakt med vårdinrättningar du vårdats på. Har du vårdats inom offentlig sjukvård kan journaler hämtas via Mina sidor på 1177.se

Undersökningen tar ca 40 minuter. Läkarintyg Göteborg Trollhättan Uddevalla sammanfattas efter besöket och skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Betalar du själv skickar vi intyget direkt till din postadress. 

Vi tar även nödvändiga fotografier för att styrka eventuella ytliga skador.

hjärtläkare