Psykolog
i trollhättaN

Psykolog som lyssnar

Välkommen till vår psykologimottagning. Vi erbjuder psykologsamtal och vår målsättning är:

Att inge förtroende

Att du känner dig sedd och hörd och att du är trygg i att din terapeut kommer att lyfta fram dina behov.

Aktivt lyssnande;

Att lyssna noggrant på vad du berättar och öppna upp för gemensamma refelktioner. 

Icke-dömande:

Att du känner dig trygg med att berätta vad som helst för din terapeut. Det är en absolut förutsättning för att uppnå positiva resultat i terapin.

Att ta hänsyn till varje persons bakgrund.

 

psykolog
psykolog

Vi hjälper dig med

  • Nedstämdhet/Depressiva besvär
  • Stress
  • Utmattningssyndrom
  • Relationsproblem
  • Livsfunderingar
  • Sorg och kris
  • Låg självkänsla/dåligt självförtroende
  • Traumarelaterade symptom.
  • NPF (autism, adhd, mm)

Familjesamtal

Utöver våra individuella samtal erbjuder vi även familjesamtal. Vår psykolog hjälper er då att identifiera problemområden, rikta fokus på underliggande orsaker samt erbjuda objektiva råd.

Vi erbjuder såväl fysiska samtal men också videosamtal för individuella besök. Familjesamtal sker dock alltid fysiskt på plats.

Vi erbjuder följande terapimetoder:

PDT – psykodynamisk terapi 

EFT – Emotionsfokuserad terapi

EFST – Emotionsfokuserad föräldrasamtal

Familjeterapi

Relationell terapi

TFKBT- Trauma fokuserad kognitiv beteendeterapi

KBT – Kognitiv beteendeterapi

IPT – Interpersonell

 

Se vår prislista för gällande priser.

Alla samtal varar 45 minuter.

 

psykolog