Kardiolog
i Trollhättan

Hjärtläkare Trollhättan

Behandling av hjärt- och kärlsjuka kräver kontinuitet och specialkunskap för bästa möjliga vård.  Vår kardiolog kan hjälpa patienter som behöver bedömning och utredning för bland annat hjärtsvikt, högt blodtryck, rubbningar av hjärtrytmen och kärlkramp. Här kan du också komma för regelbundna kontroller av redan bekräftad hjärtsjukdom samt justering av läkemedel vid högt blodtryck. I de fall vår läkare bedömer att du behöver åtgärder som kräver sjukhusvård kommer remiss att skrivas till rätt instans.

hjärtläkare
hjärtläkare

Utredning av hjärtbesvär

På vår mottagning i Trollhättan träffar du alltid en specialist inom kardiologi. Vi utför ultraljud på hjärtat för att bedöma hjärtats funktion samt arbets-EKG som kartlägger hjärtat under ansträngning. Hos oss kan du också bedömas avseende oregelbunden hjärtrytm med långtids-EKG (Holter). Denna undersökning mäter hjärtats rytm under 5 dygn i hemmet. Därtill kan vi kontrollera ditt blodtryck under 24 timmar för att kartlägga variationer i blodtrycket för att kunna sätta in korrekt och indviduell behandling för just dina besvär.

Se vår prislista för aktuella priser för besök och utredning.

Hjärt-kärl sjukdomar vi bedömer

– Återkommande kroniska bröstsmärtor (VID AKUTA BRÖSTSMÄRTOR KONTAKTA 112)

– Kärlkramp

– Kranskärlssjukdomar

– Oregelbunden hjärtrytm

– Hjärtklappningar

– Förmaksflimmer

– Hjärtsvikt

– Blodfettsrubbningar

– Högt blodtryck

Läs mer om olika tillstånd på 1177.se

 

 

plastikkirurgi trollhättan