Endokrinolog

Endokrinolog - specialist på hormoner

De sjukdomar vi arbetar med rör hormoner i kroppen och rubbningar i hormonbalansen. Dessa hormoner har dessutom ett nära samband med ämnesomsättningen. Vår endokrinolog kan således hjälpa dig att utreda om eventuella hormonrubbningar kan ligga till grund för de symptom som du upplever. 

Hormonrubbningar som rör de kvinnliga reproduktionsorganen omhändertas av våra gynekologer. 

Notera att vi inte förskriver licenspreparat som ej följer nationella eller regional riktlinjer som t.ex. torkad svinsköldkörtel. 

endokrinolog
endokrinolog

Vi utreder

  • Underaktiv sköldkörtel (hypothyreos)
  • Överaktiv sköldkörtel (hyperthyreos)
  • Addisons sjukdom (kortisol och aldosteronbrist)
  • Cushings syndrom (överskott på kortisol)
  • Överskott i bisköldkörtelhormoner (med kalkrubbningar)
  • Hypofyssvikt/hypofystumörer
  • Rubbningar i prolaktinproduktion 
  • Diabetes
  • Testosteronbrist med eller utan erektil dysfunktion
  • Akromegali 

Första bedömning

Du kan söka till vår endokrinolog om du misstänker att du lider av någon form av hormonrubbning. Du kan också söka till oss om du har en konstaterad hormonrubbning som du önskar hjälp med. Vår specialistläkare kan justera dina läkemedel med målet att nå optimala värden.

Om du lider av diffusa symptom och tagit blodprover hos annan vårdgivare kan du ta med dina resultat och låta vår endokrinolog göra en second opinion.

hjärtläkare